Táborový řád

1.  Na táboře chci být všem prospěšný, nesmím ohrozit život svůj ani ostatních.

2.  Poslouchám všechny vedoucí, kuchařky a dospělé bez reptaní, odmlouvání a hned.

3.  Bez souhlasu vedoucího neopustím táborový areál.

4.  Ve stanech nesmím uchovávat jídlo, které se může zkazit.

5.  Budu dodržovat ranní a večerní hygienu a po použití WC si vždy umyji ruce mýdlem.

6.  Oblékám se podle činnosti a počasí. ( Sandály bez pásky přes patu tzv. nazouváky nejsou povoleny z důvodu nebezpečí úrazu!!)Do uzavřených bot si vždy vezmu ponožky.

7.  Udržuji v pořádku a čistotě věci své i společné. Nářadí a společné věci vracím zpět na jejich místo a dojde-li k poškození, sdělím to vedoucímu.

8.  Bez svolení a dohledu vedoucího nemanipuluji se zápalkami ani s ohněm.

9.  Odpadky třídím na určená místa.

10. Na noc se převléknu ze všeho v čem jsem přes den chodil – prádlo i oblečení.

11. Jestliže přes den pocítím bolest v těle nebo mi nebude dobře, utrpím nějaké zranění nebo zhmoždění, dostanu průjem apod. Nebudu nic tajit, stydět se a ihned to řeknu zdravotníkovi.

12. Pokud mi to ze zdravotních důvodů nezakáže zdravotník, zúčastním se veškerého programu.

13. Na táboře je zakázaný mobilní telefon a jiná elektronika, proto si tyto přistroje s sebou vůbec nevezmu.